Yrityksen kasvun ja kehittymisen edellytys on yhä useammin yrityskauppa

OMISTAJANVAIHDOKSET JA YRITYSJÄRJESTELYT


Profit-Visio tarjoaa asiantuntijapalveluita yritysten omistajanvaihdos- ja rakennejärjestelytilanteisiin satojen tapausten kokemuksella. Olemme toteuttaneet yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia lukuisilla eri teollisen ja palvelusektorin aloilla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Omistajanvaihdosprosesseissa painotetaan usein liiketoiminnasta luopuvan ja liiketoimintaa jatkavan osapuolen näkökulmia. Kokemuksemme mukaan järjestelyn onnistuminen kokonaisuutena edellyttää kuitenkin ennen kaikkea kohdeyrityksen ja sen pitkän tähtäimen liiketoimintaedellytysten asettamista prosessin lähtökohdaksi. Yrityskaupoissa tämä on yhä useammin välttämätöntä jo pelkästään toteuttamiskelpoisen rahoitusratkaisun löytämiseksi.

Profit-Vision asiantuntijapalvelu alkaa aina huolellisella lähtötilanneanalyysillä, jossa kartoitetaan asiakkaan tavoitteet ja toivomukset sekä määritellään tarvittava toimenpidekokonaisuus. Toimeksianto voi käsittää esimerkiksi jonkin tai jotkin seuraavista kokonaisuuksista:

  • Raportti tai lausunto yrityksen tai sen osan arvosta
  • Yrityskaupan rahoitussuunnitelma ja rahoitusneuvotteluissa avustaminen
  • Ostettavan yrityksen Due Dilingence -tarkastus (yrityskaupan kohteen ennakkotarkastus)
  • Sukupolvenvaihdosta koskeva verotuksellinen suunnitelma ja verohallinnolta haettava ennakkoratkaisu
  • Yrityksen jakautumis- tai sulautumisprosessin toteuttaminen
  • Yrityskaupan aiesopimus, esisopimus tai lopullinen kauppakirja
  • Optiojärjestelyn suunnittelu ja toteuttaminen avainhenkilöiden sitouttamiseksi yrityksen omistajuuden kautta

Mikäli olet kiinnostunut yrityksen ostamisesta tai luopumassa yritystoiminnasta ota yhteys asiantuntijaamme!